YARGITAY SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ VE HİZMETLİ ALIMI

EğitimAilesi.Com » ilan » YARGITAY SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ VE HİZMETLİ ALIMI
Son Güncellenme Tarihi: 1 Mayıs 2020
Yazar: ÜMİT SANCAR


Yargıtay sözleşmeli zabıt katibi ve destek personeli (hizmetli) alımı için ilana çıktı. Detaylar:

 • 2016 KPSS puanı esas alınacaktır.
 • Uygulama sınavı sonucu ve/veya sözlü sınav sonucu alımlar gerçekleşecektir.
 • SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIM SAYISI:
 1. LİSANS MEZUNU                = 10
 2. ÖNLİSANS MEZUNU          = 32
 3. ORTAÖĞRETİM MEZUNU = 10 
 • SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) ALIM SAYISI:
 1. ÖNLİSANS MEZUNU           = 20
 2. ORTAÖĞRETİM MEZUNU  = 25
 • Başvuru tarihi = 29.01.2018 / 02.02.2018
 • Başvuru şekli  = Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • GENEL BAŞVURU ŞARTLARI =
 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 02.02.2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 02.02.1983 ve sonrası olanlar)
 4. 2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 5. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek tarafla feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
 • SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
 1. Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksek okulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. ( Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 2. Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak (bu belgelerin fiziken Başkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir) veya Örgün eğitim sırasında, bilgisayar eğitim alındığını ve bu dersten başarı olunduğunu belgelemek (transkript ve benzeri belgelerin fiziken Başkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir), bu belgeler başvuru bitimini takiben istenilecek olup, konuyla ilgili olarak http://www.yargitay.gov.tr/ internet adresinde ayrıca duyuru yapılacaktır.
 3.  Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.
 4. Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri internet adresimizden ayrıca duyurulacaktır.
 5. Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek şartı aranacaktır.
 6. Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. ( bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının %40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)
 7. KPSS sınavından alınan puanların %50 si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın  bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata çağrılacaktır.
 8. Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.
 9. Adayların aldıkları KPSS puanının %35 i ve uygulama sınav puanının %35 i ile mülakat sınav puanının %30 u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda nihai başarı listesi belirlenecektir.
 10. Mülakat sınavında başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir yoksa sıralamaya giremezsiniz.
 • SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) ALIMI ÖZEL ŞARTLARI
 1. KPSS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere, her öğrenim düziye için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata çağrılacaktır.
 2. Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.
 3. Adayların aldıkları KPSS puanının %50 si ile mülakat sınavı puanının %50 si esas alınarak yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı durumu belirlenecektir.
 4. Mülakattan başarılı olabilmek için en az 70 puan alma şartı aranmaktadır. • Kategoriler

 • Son Yazılar

 • Arşivler

 • Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Eğitim Ailesi Olarak KPSS Matematik 2022 Konu Anlatım Videoları Youtube Kanalımıza Yüklenmeye Başladı. Youtube Kanalımızı Takip İçin Lütfen Tıklayınız.