İlk nüfus sayımı: 1927
Büyük Millet Meclis’in ilk başkanı: M. Kemal ATATÜRK
TBMM’nin ilk başkanı: Fethi Okyar (Cumhuriyet ilan edildikten sonra)
İlk Başbakanımız: İsmet İnönü
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası: 1924 Anayasası
İlk hava şehidimiz: Fethi Bey
İlk Türk uçağı: Mavi Işık
En büyük adamız: Gökçeada (Çanakkale)
İlk kadın bakan: Türkan Akyol
İlk muhalefet partisi: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
İlk erkek hemşire: Murat Bektaş
İlk haber ajansı: Anadolu Ajansı(1920)
İlk sınır ötesi harekat: Kıbrıs Harekatı
Baskı tekniğini ilk kez kullanan: İbrahim Müteferrika
İlk haber spikeri: Zafer Cilasun
İlk asker gönderdiğimiz devlet: G. Kore
İlk milletvekili seçimleri: I. Meşruiyet
En doğudaki şehrimiz: Iğdır
Ulaşım yapılabilen tek akarsuyumuz: Bartın Çayı
En fazla kara sınırımız: Suriye sınırı(877)
En az kara sınırımız: Nahcivan(10)
En büyük göl: Van Gölü
En uzun kıyımız: Ege kıyıları
En uzun akarsu: Kızılırmak
En büyük baraj: Atatürk Barajı
Türkiye’nin ve dünyanın en eski köprüsü: Taş Köprü(Adana)