Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 Sözleşmeli Personel Alacak

EğitimAilesi.Com » ilan » Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncellenme Tarihi: 23 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Duyuruya göre 18 Sözleşmeli Tekniker, 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır. Başvurular 25.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat: 17:00′ a kadar e-Devlet üzerinden yapılacaktır. ilgili duyuru şu şekilde:
Kaynak: Resmi Gazete

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
3) 2020 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

UNVANLAR VE MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI
UNVANI ADI
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER TAPU VE KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ EMLAK YÖNETİMİ
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular, 25.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat: 17:00′ a kadar e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
2) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.
5) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, aşağıda belirtilen birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

ADAYLARIN YERLEŞTİRİLECEĞİ BİRİMLER VE PERSONEL SAYILARI
Birim Adı Yerleştirileceği Unvan Personel Sayısı
Şile Tapu Müdürlüğü Sözleşmeli Tekniker 5
Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü Sözleşmeli Tekniker 3
Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü Sözleşmeli Tekniker 5
Avcılar Tapu Müdürlüğü Sözleşmeli Tekniker 2
Bahçelievler Tapu Müdürlüğü Sözleşmeli Tekniker 2
Sancaktepe Tapu Müdürlüğü Sözleşmeli Tekniker 1
Çekmeköy Tapu Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli 1
GENEL HÜKÜMLER

1) Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

İLETİŞİM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0 (312) 5514517 – 5514716
e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr
10196/1-1

Daha detaylı bilgi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sayfasını ziyaret ediniz.


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları