1. Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Türk?
 2. Kesinleşme şerhi nedir?
 3. ilk cumhurbaşkanı?
 4. Kadınlara seçme seçilme hakkı ilk hangi ülkede verilmiştir?
 5. İlk başbakan?
 6. Müddetname nedir?
 7. Diyarbakırdaki cezaevi tipleri?
 8. D tipi cezaevini açıklayınız?
 9. F tipi cezaevini açıklayınız?
 10. L ile F arasındaki fark nedir?
 11. Nobel bilim ödülünü alan Türk?
 12. Bulgaristan’ın başkenti neresi?
 13. Yüksek güvenlikli cezaevlerini say ?
 14. Aihm nerdedir?
 15. İlam nedir?
 16. TBMM ilk meclis başbakanı?
 17. Saltanat ne zaman kaldırıldı?
 18. cezaevi katibinin görevleri ?
 19. Disiplin amiri kimdir?
 20. Fransanın başkenti ?
 21. Halkçılığı açıkla?
 22. tefhim nedir?
 23. Türkiyenin en büyük adası?
 24. Dünyanın en büyük adası ?
 25. En uzun nehir?
 26. Adalet divanı nerdedir?
 27. Bosna Hersekin başkenti ?