Mübaşir kadrosu yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdari Hizmetleri sınıfına geçirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/50 Cumhurbaşkanı Kararı ile “Mübaşir kadro unvanının 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Genel İdari Hizmetleri sınıfı başlıklı (I) bendi kapsamına alınmasına aynı maddenin Ortak Hükümler bölümünün (G) fıkrası gereğince karar verilmiştir. ”

Cumhurbaşkanı Kararı İçin Tıklayınız.