lozan antlaşması
 • Suriye sınırı, Ankara Antlaşması ile belirlenen şekilde kalması kararlaştırılmıştır.
 • Irak sınırı, Musul üzerinde anlaşma sağlanamadığı için ileride bir tarihte TBMM ile İngiltere arasında yapılacak bir görüşme ile belirlenmesine karar verilmiştir.
 • Yunanistan sınırı, Mudanya Antlaşmasında belirlenen sınırlar olarak kalmasına karar verilmiştir. Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmıştır.
 • İran sınırı, Kasr-ı Şirin Antlaşması’na göre belirlenmiştir.
 • Sovyet sınırı, Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmasına göre belirlenmiştir.
 • Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasından vazgeçilmiştir.
 • Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.
 • Bozcaada ve Gökçeada Türkiye’ye, Oniki Adalar İtalya’ya, geri kalan adalar ise Yunanistan’a verilmiştir.
 • Tüm azınlıklar Türk vatandaşı sayılmış ve hiçbir şekilde azınlıklara ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi.
 • Sınırlar içinde yer alan yabancı okullar Türk Devlet’i kanunlarına uyacak ve öğrenimini Türk Devlet’i düzenleyecek.
 • Rum Patrikhanesi’nin yabancı kiliselerle ilişki kurmaması şartı ile Türkiye’de kalmasına izin verilmiştir.
 • Batı Trakya’daki Türkler ile İstanbul’daki Rumlar haricinde, Anadolu ve Doğu Trakya’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler’in mübadelesine karar verilmiştir.
 • Boğazlar Sorunu: Askeri olmayan gemi ve uçaklar boğazdan geçebilir. Boğazların her iki yakası askerden arındırılıp, Boğazların idaresi başkanı Türk olan bir komisyona bırakılmıştır.