KURTULUŞ SAVAŞI GENELGELERİ VE KONGRELERİ (MÜLAKAT İÇİN KISA NOTLAR)

EğitimAilesi.Com » Adalet Bakanlığı Mülakat Notları » KURTULUŞ SAVAŞI GENELGELERİ VE KONGRELERİ (MÜLAKAT İÇİN KISA NOTLAR)
Son Güncellenme Tarihi: 1 Mayıs 2020
Yazar: ÜMİT SANCAR

HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)
-Ulusal bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır
-İzmir’in işgalini protesto etmek için mitingler düzenlenecek
-İstanbul’daki itilaf devletleri temsilciliklerine telgraf çekilerek protesto edilecek
Bu girişimler sonucunda İngilizlerin isteği ile İstanbul hükümeti Mustafa Kemal’i geri çağırmıştır.

AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)
-Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir
-İstanbul Hükümeti görevlerinin gereklerini yerine getirememekte ve bu durum ulusumuzu yokmuş gibi göstermektedir.
-****Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır.
-Milli bir heyetin varlığı gereklidir.
-Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin bir an önce toplanması kararlaştırılmıştır.
Bu genelge sonrasında Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa etmiş ve vatanın selameti yolunda çalışacağını bildirmiştir.

ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ 1919)
-Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
-Yabancı işgallerine karşı millet birlikte savunma ve direnme gösterecektir.
-Vatanın bütünlüğüne İstanbul’daki hükümet egemen olamadığı takdirde, milli kongre tarafından geçici bir hükümet kurulacaktır eğer kongre toplanmış değilse bu seçimi temsil heyeti yapacaktır.
-Kuva-yı Milliye tek kuvvet sayılacaktır.
-Manda ve himaye kabul edilemez.
-Milli Meclis’in derhal toplanması ve hükümet çalışmasının Meclis’in denetiminde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)
-Tüm yurttaki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
-Vatanın bütünlüğü temsil edilerek Temsil Heyeti genişletilmiştir.
-Yabancı işgallerine karşı direnme kararı genişletilerek nereden gelirse gelsin bütün saldırılara karşı konulacaktır denmiştir.
-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması sırasında oluşan sınırlar vatan sınırlarıdır ve bölünmez, parçalanamaz bir bütün olduğu belirtilmiştir.
Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi’nde alınan kararların daha genişletilmiş halidir.


Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları