Türkçe Konu Anlatımı

6 Ocak 2019

KPSS TÜRKÇE KONU ANLATIMI


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

SÖZCÜKTE ANLAM CÜMLEDE ANLAM – 1 CÜMLEDE ANLAM – 2 PARAGRAFTA ANLAM SES BİLGİSİ – 1 SES BİLGİSİ – 2 DİL BİLGİSİ (YAPIM EKLERİ, ÇEKİM EKLERİ) DİL BİLGİSİ (SÖZCÜĞÜN YAPISI, AD “İSİM”) DİL BİLGİSİ (SIFAT) DİL BİLGİSİ (ZAMİR) DİL BİLGİSİ (ZARF) DİL BİLGİSİ (BAĞLAÇ, EDAT, ÜNLEM) DİL BİLGİSİ (EYLEM “FİİL”)… Devamını Oku »

6 Şubat 2018

DİL BİLGİSİ (Eylemde Çatı)


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

EYLEMDE (FİİLLERDE) ÇATI Öznesine Göre Eylem Çatıları Etken Çatılı Eylemler İşi yapanın belli olduğu eylemlerdir. Özne gerçek öznedir. Ödevlerimi bitirdim. Evini çok ucuza sattı. Edilgen Çatılı Eylemler İşi yapanın belli olmadığı eylemlerdir. Gerçek özne yoktur. Sözde özne vardır. Bir anda kapı açıldı. Arabamız geçen hafta satıldı. Dönüşlü Çatılı Eylemler İşi… Devamını Oku »

6 Şubat 2018

DİL BİLGİSİ (Eylemsiler ‘Fiilimsiler’)


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

EYLEMSİLER (FİİLİMSİLER) Eylemin yapım eki alarak isim, sıfat ve zarf olarak kullanılmasıdır. İsim – Fiil (Ad – Eylem) Fiil soylu sözcüklerin sonuna -me, -mek, -iş ekleri getirilerek yapılır. gidiş, yaşamak, okumak, danışma… Bazı sözcükler isim-fiil eki almasına rağmen özelliğini yitirip kalıcı hale gelerek isim-fiil olmaktan çıkmıştır. dondurma, gözleme, yemek, ekmek…Sıfat… Devamını Oku »

6 Şubat 2018

DİL BİLGİSİ (Eylem ‘Fiil’)


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

EYLEM (FİİL) Durum, kılış ve oluş bildiren sözcüklere eylem (fiil) denir. Durum bildiren eylemler: Nesne almayıp hareket bildiren eylemlerdir.kalkmak, yürümek, yatmak, oturmak… Kılış bildiren eylemler: Nesne alan eylemlerdir. Neyi, kimi soruları sorularak bulunabilir.yaz-, taşı-, anlat-, gör-… Oluş bildiren eylemler: Nesne almayan ve kendiliğinden olma anlamı bildiren eylemlerdir.çürümek, acıkmak, solmak, büyümek…… Devamını Oku »

6 Şubat 2018

DİL BİLGİSİ (Bağlaç, Edat, Ünlem)


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

BAĞLAÇ Tek başına bir anlamı olmayan, sözcükleri, cümleleri veya sözcük öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerdir. ama, ancak, ve, veya, ya da, çünkü, lakin, oysa, yalnız, de, de……de, yahut, ne……ne, meğer, hâlbuki, ki, dahi, oysaki, yani, bile, ile, fakat… Ben de seninle geleceğim. Okula gittim, fakat ders yoktu. Ne İstanbul’a gitmiş ne… Devamını Oku »

5 Şubat 2018

DİL BİLGİSİ (Zarf)


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

ZARF (BELİRTEÇ)Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları veya aynı görevde kullanılan bir sözcüğü durum, zaman, miktar, yer-yön, ve soru bakımından belirten sözcüklerdir. Durum Zarfları “Nasıl?” sorusunun fiile veya fiilimsiye sorulmasıyla bulunur. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.Sevinçle karşıladı.Hiç konuşmadın.Eğri oturalım, doğru konuşalım. Zaman Zarfları “Ne zaman?” sorusunun fiile veya fiilimsiye sorulması ile bulunur…. Devamını Oku »

5 Şubat 2018

DİL BİLGİSİ (Zamir)


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

ZAMİR (ADIL) İsimlerin yerlerini tutan sözcüklerdir. Kişi zamirleri: Kişi adlarının yerini tutar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar Dönüşlülük zamiri: Kişilerin yerini tutar ve işi yapan kişi yine işten etkilenen kişidir. Başka bir zamirle kullanıldığı zaman pekiştirme görevini üstlenir. Dönüşlülük zamiri “kendi” sözcüğüdür. İşaret zamirleri: İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan… Devamını Oku »

5 Şubat 2018

DİL BİLGİSİ (Sıfat)


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

SIFAT (ÖN AD)Niteleme Sıfatlarıİsmin durumunu, şeklini veya rengini ifade eden sıfatlardır. Bu sıfatları bulmak için isme “nasıl” sorusu yöneltilir. kocaman bahçe, çalışkan öğrenci, yeşil elbise, güzel insan… Belirtme Sıfatları İşaret sıfatları: İsmi işaret yoluyla belirten sıfatlardır. bu ev, beriki masa, diğer soru, öteki kitap… Belgisiz sıfatlar: İsmi hangi yolla belirttiği… Devamını Oku »

5 Şubat 2018

DİL BİLGİSİ (Sözcüğün yapısı, Ad ‘isim’)


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

SÖZCÜĞÜN YAPISI Basit Sözcükler Yapım eki almamış veya sadece çekim eki almış sözcüklerdir. gül, geldi, ellerim… Türemiş Sözcükler Yapım eki almış olan sözcüklerdir. göz-lük, bil-gi… Birleşik Sözcükler Birden çok sözcüğün anlam ya da yapı bakımından bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerdir. bilgisayar, affetmek, pazartesi… SÖZCÜK TÜRLERİ AD (İSİM) Varlıkları tanıtan sözcüklerdir…. Devamını Oku »

1 Şubat 2018

DİL BİLGİSİ (Yapım Ekleri, Çekim Ekleri)


EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı

YAPIM EKLERİ Sözcüğün yapısını, anlamını bazen de türünü değiştiren eklerdir.  İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri: -cı / -cıl /-cık / -er / -daş / -ıncı / -lı / -lık / – sız yaz-lık, iş-çi, vatan-daş, beş-er, ot-çul… Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri: -ım/ -ı/ -gı/ -gın/ -gan/ -k/ – ak/… Devamını Oku »

1 2
  • Kategoriler

  • Son Yazılar

  • Arşivler

  • Eğitim Ailesi Olarak KPSS Matematik 2022 Konu Anlatım Videoları Youtube Kanalımıza Yüklenmeye Başladı. Youtube Kanalımızı Takip İçin Lütfen Tıklayınız.