You are here:Ana Sayfa-Türkçe Konu Anlatımı

KPSS TÜRKÇE KONU ANLATIMI

SÖZCÜKTE ANLAMCÜMLEDE ANLAM - 1 CÜMLEDE ANLAM - 2PARAGRAFTA ANLAMSES BİLGİSİ - 1SES BİLGİSİ - 2DİL BİLGİSİ (YAPIM EKLERİ, ÇEKİM EKLERİ)DİL BİLGİSİ (SÖZCÜĞÜN YAPISI, AD "İSİM")DİL BİLGİSİ (SIFAT)DİL BİLGİSİ (ZAMİR)DİL BİLGİSİ (ZARF)DİL BİLGİSİ (BAĞLAÇ, EDAT, ÜNLEM)DİL BİLGİSİ (EYLEM "FİİL")DİL BİLGİSİ (EYLEMSİLER "FİİLİMSİLER")DİL BİLGİSİ (EYLEMDE ÇATI)

DİL BİLGİSİ (Eylemde Çatı)

EYLEMDE (FİİLLERDE) ÇATI Öznesine Göre Eylem Çatıları Etken Çatılı Eylemler İşi yapanın belli olduğu eylemlerdir. Özne gerçek öznedir. Ödevlerimi bitirdim. Evini çok ucuza sattı. Edilgen Çatılı Eylemler İşi yapanın belli olmadığı eylemlerdir. Gerçek özne yoktur. Sözde özne vardır. Bir anda kapı açıldı. Arabamız geçen hafta satıldı. Dönüşlü Çatılı Eylemler İşi yapanın ve işten etkilenenin aynı

DİL BİLGİSİ (Eylemsiler ‘Fiilimsiler’)

EYLEMSİLER (FİİLİMSİLER)Eylemin yapım eki alarak isim, sıfat ve zarf olarak kullanılmasıdır.İsim - Fiil (Ad - Eylem)Fiil soylu sözcüklerin sonuna -me, -mek, -iş ekleri getirilerek yapılır.gidiş, yaşamak, okumak, danışma...Bazı sözcükler isim-fiil eki almasına rağmen özelliğini yitirip kalıcı hale gelerek isim-fiil olmaktan çıkmıştır.dondurma, gözleme, yemek, ekmek...Sıfat - Fiil (Ortaç)Fiil soylu sözcüklerin sonuna -en, -esi, -er, -ecek, -mez,

DİL BİLGİSİ (Eylem ‘Fiil’)

EYLEM (FİİL)Durum, kılış ve oluş bildiren sözcüklere eylem (fiil) denir.Durum bildiren eylemler: Nesne almayıp hareket bildiren eylemlerdir.kalkmak, yürümek, yatmak, oturmak...Kılış bildiren eylemler: Nesne alan eylemlerdir. Neyi, kimi soruları sorularak bulunabilir.yaz-, taşı-, anlat-, gör-...Oluş bildiren eylemler: Nesne almayan ve kendiliğinden olma anlamı bildiren eylemlerdir.çürümek, acıkmak, solmak, büyümek...Eylemde YapıBasit eylemler: Yapım eki almamış eylemlerdir. Çekim eki alabilirler.Gel-,

DİL BİLGİSİ (Bağlaç, Edat, Ünlem)

BAĞLAÇTek başına bir anlamı olmayan, sözcükleri, cümleleri veya sözcük öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerdir.ama, ancak, ve, veya, ya da, çünkü, lakin, oysa, yalnız, de, de......de, yahut, ne......ne, meğer, hâlbuki, ki, dahi, oysaki, yani, bile, ile, fakat...Ben de seninle geleceğim.Okula gittim, fakat ders yoktu.Ne İstanbul'a gitmiş ne İzmir'e.Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz ancak anlam daralması olabilir.Bağlaçlar "ile"

DİL BİLGİSİ (Zarf)

ZARF (BELİRTEÇ)Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları veya aynı görevde kullanılan bir sözcüğü durum, zaman, miktar, yer-yön, ve soru bakımından belirten sözcüklerdir.Durum Zarfları"Nasıl?" sorusunun fiile veya fiilimsiye sorulmasıyla bulunur.Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.Sevinçle karşıladı.Hiç konuşmadın.Eğri oturalım, doğru konuşalım.Zaman Zarfları"Ne zaman?" sorusunun fiile veya fiilimsiye sorulması ile bulunur.Az önce gitti.Bizimkiler yarın gelecek.Ümit dün akşam maça gitti.Akşama geliriz.Miktar (Azlık-Çokluk)

DİL BİLGİSİ (Zamir)

ZAMİR (ADIL)İsimlerin yerlerini tutan sözcüklerdir.Kişi zamirleri: Kişi adlarının yerini tutar.Ben, sen, o, biz, siz, onlarDönüşlülük zamiri: Kişilerin yerini tutar ve işi yapan kişi yine işten etkilenen kişidir. Başka bir zamirle kullanıldığı zaman pekiştirme görevini üstlenir. Dönüşlülük zamiri "kendi" sözcüğüdür.İşaret zamirleri: İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere denir.Bu, şu, o, buraya, şuraya, oraya, burası, şuradan, oradan,

DİL BİLGİSİ (Sıfat)

SIFAT (ÖN AD)Niteleme Sıfatlarıİsmin durumunu, şeklini veya rengini ifade eden sıfatlardır. Bu sıfatları bulmak için isme "nasıl" sorusu yöneltilir.kocaman bahçe, çalışkan öğrenci, yeşil elbise, güzel insan...Belirtme Sıfatlarıİşaret sıfatları: İsmi işaret yoluyla belirten sıfatlardır.bu ev, beriki masa, diğer soru, öteki kitap...Belgisiz sıfatlar: İsmi hangi yolla belirttiği belli olmayan sıfatlardır. "bir, birkaç, çok, az, biraz, birçok, bazı,

DİL BİLGİSİ (Sözcüğün yapısı, Ad ‘isim’)

SÖZCÜĞÜN YAPISIBasit SözcüklerYapım eki almamış veya sadece çekim eki almış sözcüklerdir.gül, geldi, ellerim...Türemiş SözcüklerYapım eki almış olan sözcüklerdir.göz-lük, bil-gi...Birleşik SözcüklerBirden çok sözcüğün anlam ya da yapı bakımından bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerdir.bilgisayar, affetmek, pazartesi...SÖZCÜK TÜRLERİAD (İSİM)Varlıkları tanıtan sözcüklerdir.Varlıklara Verilişlerine Göre AdlarÖzel Ad: Sadece bir varlığı karşılayan adlardır.Türkiye, İzmir, Ümit, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ege Denizi...Cins

DİL BİLGİSİ (Yapım Ekleri, Çekim Ekleri)

YAPIM EKLERİSözcüğün yapısını, anlamını bazen de türünü değiştiren eklerdir. İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri:-cı / -cıl /-cık / -er / -daş / -ıncı / -lı / -lık / - sızyaz-lık, iş-çi, vatan-daş, beş-er, ot-çul...Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri:-ım/ -ı/ -gı/ -gın/ -gan/ -k/ - ak/ -ınç/ -ıcı/ -r/ -t/ -tı/ -ıntı/ -anak/ -ca/ -ga/ -gaç/ -gıç/

Go to Top