You are here:Ana Sayfa-Tarih Konu Anlatımı

İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI (Bölüm 2)

UYGUR DEVLETİ (744-840)Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.Başkenti Ötüken olarak kurulmuş ancak daha sonra başkent Karabalsagun olmuştur.Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.Devletin en parlak dönemi Bögü Kağan dönemidir.Manihaizm resmi din kabul edilmiştir.Tarım ve ticaret gelişmiştir.İlk kez kağıt ve matbaa kullanılmış ve ilk kitap bu dönemde basılmıştır.Uygur alfabesini oluşturmuşlardır.Çav adında kağıt paralar kullanılmıştır.Fresk, minyatür, mimaride eserler

İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI (Bölüm 1)

İSKİTLER (SAKALAR) Bilinen en eski Türk topluluğu olarak kabul edilir. Atı evcilleştiren ilk topluluktur. Madencilikte gelişmişlerdir ve Bozkırın Kuyumcuları adı ile tanınmışlardır. En ünlü kadın hükümdar Tomris bu dönemde yaşamıştır. Önemli eserleri Şu ve Alp Er Tunga destanlarıdır. ASYA HUN (BÜYÜK HUN) DEVLETİ Bilinen teşkilatlı ilk Türk devleti ve ilk hükümdarı Teoman'dır. Orta Asya'da kurulmuştur.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

Türklerin ilk ana yurdu doğuda Kingan Dağları'ndan batıda Hazar Denizi ve İtil boylarına; güneyde Hindukuş ve Karanlık Dağlarından kuzeyde Sibirya'ya kadar uzanan Orta Asya'dır. ORTA ASYA'DA İLK KÜLTÜRLER Anav Kültürü Türkmenistan Akşabat yakınlarında doğmuş, yerleşik hayatın yaygın olduğu ve Orta Asya'nın bilinen en eski kültürdür. Afanasyevo Kültürü Türklerin bilinen ilk kültürüdür. Altay ve Sayan Dağlarının

Go to Top