You are here:Ana Sayfa-KPSS Konu Anlatımı

KPSS TÜRKÇE KONU ANLATIMI

SÖZCÜKTE ANLAMCÜMLEDE ANLAM - 1 CÜMLEDE ANLAM - 2PARAGRAFTA ANLAMSES BİLGİSİ - 1SES BİLGİSİ - 2DİL BİLGİSİ (YAPIM EKLERİ, ÇEKİM EKLERİ)DİL BİLGİSİ (SÖZCÜĞÜN YAPISI, AD "İSİM")DİL BİLGİSİ (SIFAT)DİL BİLGİSİ (ZAMİR)DİL BİLGİSİ (ZARF)DİL BİLGİSİ (BAĞLAÇ, EDAT, ÜNLEM)DİL BİLGİSİ (EYLEM "FİİL")DİL BİLGİSİ (EYLEMSİLER "FİİLİMSİLER")DİL BİLGİSİ (EYLEMDE ÇATI)

İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI (Bölüm 2)

UYGUR DEVLETİ (744-840)Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.Başkenti Ötüken olarak kurulmuş ancak daha sonra başkent Karabalsagun olmuştur.Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.Devletin en parlak dönemi Bögü Kağan dönemidir.Manihaizm resmi din kabul edilmiştir.Tarım ve ticaret gelişmiştir.İlk kez kağıt ve matbaa kullanılmış ve ilk kitap bu dönemde basılmıştır.Uygur alfabesini oluşturmuşlardır.Çav adında kağıt paralar kullanılmıştır.Fresk, minyatür, mimaride eserler

İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI (Bölüm 1)

İSKİTLER (SAKALAR) Bilinen en eski Türk topluluğu olarak kabul edilir. Atı evcilleştiren ilk topluluktur. Madencilikte gelişmişlerdir ve Bozkırın Kuyumcuları adı ile tanınmışlardır. En ünlü kadın hükümdar Tomris bu dönemde yaşamıştır. Önemli eserleri Şu ve Alp Er Tunga destanlarıdır. ASYA HUN (BÜYÜK HUN) DEVLETİ Bilinen teşkilatlı ilk Türk devleti ve ilk hükümdarı Teoman'dır. Orta Asya'da kurulmuştur.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

Türklerin ilk ana yurdu doğuda Kingan Dağları'ndan batıda Hazar Denizi ve İtil boylarına; güneyde Hindukuş ve Karanlık Dağlarından kuzeyde Sibirya'ya kadar uzanan Orta Asya'dır. ORTA ASYA'DA İLK KÜLTÜRLER Anav Kültürü Türkmenistan Akşabat yakınlarında doğmuş, yerleşik hayatın yaygın olduğu ve Orta Asya'nın bilinen en eski kültürdür. Afanasyevo Kültürü Türklerin bilinen ilk kültürüdür. Altay ve Sayan Dağlarının

DİL BİLGİSİ (Eylemde Çatı)

EYLEMDE (FİİLLERDE) ÇATI Öznesine Göre Eylem Çatıları Etken Çatılı Eylemler İşi yapanın belli olduğu eylemlerdir. Özne gerçek öznedir. Ödevlerimi bitirdim. Evini çok ucuza sattı. Edilgen Çatılı Eylemler İşi yapanın belli olmadığı eylemlerdir. Gerçek özne yoktur. Sözde özne vardır. Bir anda kapı açıldı. Arabamız geçen hafta satıldı. Dönüşlü Çatılı Eylemler İşi yapanın ve işten etkilenenin aynı

DİL BİLGİSİ (Eylemsiler ‘Fiilimsiler’)

EYLEMSİLER (FİİLİMSİLER)Eylemin yapım eki alarak isim, sıfat ve zarf olarak kullanılmasıdır.İsim - Fiil (Ad - Eylem)Fiil soylu sözcüklerin sonuna -me, -mek, -iş ekleri getirilerek yapılır.gidiş, yaşamak, okumak, danışma...Bazı sözcükler isim-fiil eki almasına rağmen özelliğini yitirip kalıcı hale gelerek isim-fiil olmaktan çıkmıştır.dondurma, gözleme, yemek, ekmek...Sıfat - Fiil (Ortaç)Fiil soylu sözcüklerin sonuna -en, -esi, -er, -ecek, -mez,

DİL BİLGİSİ (Eylem ‘Fiil’)

EYLEM (FİİL)Durum, kılış ve oluş bildiren sözcüklere eylem (fiil) denir.Durum bildiren eylemler: Nesne almayıp hareket bildiren eylemlerdir.kalkmak, yürümek, yatmak, oturmak...Kılış bildiren eylemler: Nesne alan eylemlerdir. Neyi, kimi soruları sorularak bulunabilir.yaz-, taşı-, anlat-, gör-...Oluş bildiren eylemler: Nesne almayan ve kendiliğinden olma anlamı bildiren eylemlerdir.çürümek, acıkmak, solmak, büyümek...Eylemde YapıBasit eylemler: Yapım eki almamış eylemlerdir. Çekim eki alabilirler.Gel-,

DİL BİLGİSİ (Bağlaç, Edat, Ünlem)

BAĞLAÇTek başına bir anlamı olmayan, sözcükleri, cümleleri veya sözcük öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerdir.ama, ancak, ve, veya, ya da, çünkü, lakin, oysa, yalnız, de, de......de, yahut, ne......ne, meğer, hâlbuki, ki, dahi, oysaki, yani, bile, ile, fakat...Ben de seninle geleceğim.Okula gittim, fakat ders yoktu.Ne İstanbul'a gitmiş ne İzmir'e.Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz ancak anlam daralması olabilir.Bağlaçlar "ile"

DİL BİLGİSİ (Zarf)

ZARF (BELİRTEÇ)Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları veya aynı görevde kullanılan bir sözcüğü durum, zaman, miktar, yer-yön, ve soru bakımından belirten sözcüklerdir.Durum Zarfları"Nasıl?" sorusunun fiile veya fiilimsiye sorulmasıyla bulunur.Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.Sevinçle karşıladı.Hiç konuşmadın.Eğri oturalım, doğru konuşalım.Zaman Zarfları"Ne zaman?" sorusunun fiile veya fiilimsiye sorulması ile bulunur.Az önce gitti.Bizimkiler yarın gelecek.Ümit dün akşam maça gitti.Akşama geliriz.Miktar (Azlık-Çokluk)

DİL BİLGİSİ (Zamir)

ZAMİR (ADIL)İsimlerin yerlerini tutan sözcüklerdir.Kişi zamirleri: Kişi adlarının yerini tutar.Ben, sen, o, biz, siz, onlarDönüşlülük zamiri: Kişilerin yerini tutar ve işi yapan kişi yine işten etkilenen kişidir. Başka bir zamirle kullanıldığı zaman pekiştirme görevini üstlenir. Dönüşlülük zamiri "kendi" sözcüğüdür.İşaret zamirleri: İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere denir.Bu, şu, o, buraya, şuraya, oraya, burası, şuradan, oradan,

Go to Top