Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 Sürekli İşçi Alacak

EğitimAilesi.Com » ilan » Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 Sürekli İşçi Alacak
Son Güncellenme Tarihi: 1 Kasım 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 sürekli işçi alacağını duyurdu. İlgili duyuru şu şekilde:

Kaynak: Resmi Gazete,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda Engelli Büro İşçisi olarak çalıştırılmak üzere (EKPSSP3 Puanı Esas Alınmak Üzere) 4, Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere (Noter Kurası İle) 4 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış
 • 657/53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
 • Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)
 • İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul
 • Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” hükmü uyarınca yapılacak sözlü sınavdan başarılı
 • Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

 

 • Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetleri (Eski Hükümlü – 4 kişi)

 • En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • (Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda sıralamaya girmiş olmak. 4) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor

Büro İşçisi (Engelli – 4 kişi)

 • Lisans mezunu
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • (EKPSSP3 B gurubu sınav sonuç belgesine sahip )
 • Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Talep şartlarını taşıyan adaylar, 01.11.2021 – 05.11.2021 tarihleri arasında İŞKUR il müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 

 

İşçinin Vasfı

 

İşin Niteliği

 

Açık İş Sayısı

İş-Kur Başvuru Sonuç Listesinin Yayım Tar.  

Noter Kurasının Yapılacağı Tarih

 

Kura Sonucu Yayım Tarihi

 

Sözlü Sınav Tarihi

Sözlü Sınav Sonucu Yayım Tarihi
Eski Hükümlü Sürekli İşçi Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetleri  

4

 

12.11.2021

18.11.2021

Saat: 14.00

 

22.11.2021

25.11.2021

Saat: 09.00

 

30.11.2021

Başvuru Yeri ve Süresi: https://esube.iskur.gov.tr

01.11.2021 – 05.11.2021

Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyurunun Yayımlanacağı Adres: www.ksu.edu.tr Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Kura Çekiminin ve Sözlü Sınavın Yapılacağı Salon: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Kongre Merkezi (Büyük Salon)

 

 

 

İşçinin Vasfı

 

 

İşin Niteliği

 

Açık İş Sayısı

İş-Kur Başvuru Listesinin Yayım Tarihi EKPSSP3 B Grubu Puan Sıralamasına Göre Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananların

Sonucunun Yayım Tarihi

 

 

Sözlü Sınav Tarihi

Sözlü Sınav Sonucu Yayım Tarihi
Engelli Büro İşçisi Büro Hizmetleri 4 12.11.2021 18.11.2021 25.11.2021

Saat: 09.00

30.11.2021
Başvuru Yeri ve Süresi: https://esube.iskur.gov.tr

01.11.2021 – 05.11.2021

Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyurunun Yayımlanacağı Adres: www.ksu.edu.tr Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.
Sözlü Sınavın Yapılacağı Salon: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Kongre Merkezi (Büyük Salon)

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi kura sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitemizin web sayfasında (www.ksu.edu.tr) yayınlanacaktır.

Kura sonucu belirlenen adayların aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; hazırlaması gereken tüm belgeleri (eğitim durumu, öncelik durumu vb.) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı
 • Askerlik durum belgesi (e-Devlet çıktısı kabul )
 • Diploma/Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Park Bahçe ve Temizlik Personeli – Hükümlü Personel için; En az Lise ve Dengi Okul Mezuniyet ), (Büro işçisi – Engelli Personel için; Lisans diploması)
 • EKPSSP3 Sonuç Belgesi (Engelli Büro İşçisi İçin) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
 • Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
 • Asil ve yedek üyeler Üniversitemizin web sayfasında (www.ksu.edu.tr) ilan

İlanen Duyurulur.                                                                                                                                                                                                                 9986/1-1

Daha detaylı bilgi için lütfen üniversitenin web sayfasını ziyaret ediniz.


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
Tüm İlanları Gör ❯❯
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 Sürekli İşçi Alacakk
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Daimi İşçi Alacak
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak
Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak