Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

EğitimAilesi.Com » ilan » Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncellenme Tarihi: 31 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Duyuruya göre başvurular 01-15 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. İlgili duyuru şu şekilde:

Kaynak: Resmi Gazete,

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Kahramanmaraş İli ve İlçelerindeki Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Sıra No  

Unvanı

 

Adet

 

Cinsiyet

KPSS

Puan Türü

 

Aranan Nitelikler

 

 

1

 

 

Tekniker

 

 

1

 

 

Kadın veya Erkek

 

 

KPSS(P93)

1-  İnternet ve Ağ Teknolojileri, Multimedya ve Network Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-     Mezuniyet sonrasında bilişim alanında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olduğunu

belgelendirmek.(SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı belge)

 

 

2

 

 

Teknisyen

 

 

1

 

 

Kadın veya Erkek

 

 

KPSS(P94)

1-   Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından (Mobilya ve İç Mekan Ressamlığı Dalı Hariç) mezun olmak.

2-   Mezuniyet sonrasında alanında çalışmış olup bu alanda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.(SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan

onaylı belge)

 

3

 

Destek Personeli

 

6

 

Kadın veya Erkek

 

KPSS(P94)

1-  Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

2-  İşyerinin bürolarında, açık alanlarında temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma, içecek hazırlama ve servis yapma gibi çeşitli büro hizmetlerinde istihdam edileceklerdir.

3-  Başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

4

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

 

4

 

 

Erkek

 

 

KPSS(P94)

Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;

1-  Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

2-  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

3-  Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış olmak).
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor
 • 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam ” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak
 • 04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacaktır.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

 • Aday 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Boy ve kilo tespitini sağlık kuruluşundan belgelemek)
 • Vücutta görünecek şekilde dövmesi
 • 7/24 Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvurular; ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

Başvuru Başlangıç : 01/11/2021

Başvuru Bitiş : 15/11/2021

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Başvuru Formu (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar) adresinden temin Bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imzalı olarak pdf formatında taratılıp tekrar sisteme yüklenecektir.)
 • Nüfus cüzdanı / C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
 • Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

 

5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 6- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)

 • Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.
 • Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı) 9- Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2020 KPSS puan sıralamasına, puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on) iş günü içerisinde https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://www.istiklal.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

10332/1-1

Daha detaylı bilgi için lütfen üniversitenin web sayfasını ziyaret ediniz.


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
Tüm İlanları Gör ❯❯
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 Sürekli İşçi Alacakk
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Daimi İşçi Alacak
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak
Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak