Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

EğitimAilesi.Com » ilan » Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
Son Güncellenme Tarihi: 11 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Gerçekleştirecektir. Resmi gazetede duyurulan ilan şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Jandarma Genel Komutanlığının Bilişim Personeli İhtiyacının Karşılanması Maksadıyla(6) Sözleşmeli Bilişim Personeli Temin Edilecektir.
Jandarma Genel Komutanlığına “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (6) sözleşmeli bilişim personelinin [(Yazılım Geliştirme Uzmanı), (erkek veya kadın)] temini yapılacaktır

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
 • a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet adresinde “Kamu Personeli Alım İlanları” bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır.
 • b. Adayların “İlan Metninin” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
 • c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
 • d. Başvurular, 11 Ekim 2021 günü başlayıp, 26 Ekim 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir.
 • e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurularhttps://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
 • a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
 • c. Müracaat tarihinin son günü olan 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle (internetten yapılan başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
 • ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J. Gn. K.lığı, Sahil Güv. K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 • g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
 • ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • h. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
 • ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • i. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.
4. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARATEL: (0312) 464 4836
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları