• Türklerin ilk ana yurdu doğuda Kingan Dağları’ndan batıda Hazar Denizi ve İtil boylarına; güneyde Hindukuş ve Karanlık Dağlarından kuzeyde Sibirya’ya kadar uzanan Orta Asya’dır.

ORTA ASYA’DA İLK KÜLTÜRLER

Anav Kültürü

  • Türkmenistan Akşabat yakınlarında doğmuş, yerleşik hayatın yaygın olduğu ve Orta Asya’nın bilinen en eski kültürdür.

Afanasyevo Kültürü

  • Türklerin bilinen ilk kültürüdür. Altay ve Sayan Dağlarının kuzeybatısındaki bölgede gelişmiştir. At ve deve gibi hayvanlar evcilleştirilmiş, hayvancılık gelişmiş ve bakır kullanılmıştır.

Andronova Kültürü

  • Türklerin ilk ataları olarak kabul edilir.Orta Asya’nın en geniş alana yayılmış kültürüdür. Altay – Tanrı Dağları ile Güney Sibirya ve Hazar Deniz’inin doğusunda kalan bölgede gelişmiştir.

Karasuk Kültürü

  • Yerleşik yaşama sahip ve ilk kez demiri işleyen kültürdür.

Tagar Kültürü

  • Abakan bölgesinde yer alan bu kültür, Türklere ait en gelişmiş kültürdür. Tagar mezarlarında pek çok süs eşyası ve savaş aletleri çıkmıştır. Ancak bir çoğu yağmalanmıştır.