İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI (Bölüm 2)

EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTarih Konu Anlatımı » İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI (Bölüm 2)
Son Güncellenme Tarihi: 1 Mayıs 2020
Yazar: ÜMİT SANCAR

UYGUR DEVLETİ (744-840)

 • Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.
 • Başkenti Ötüken olarak kurulmuş ancak daha sonra başkent Karabalsagun olmuştur.
 • Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
 • Devletin en parlak dönemi Bögü Kağan dönemidir.
 • Manihaizm resmi din kabul edilmiştir.
 • Tarım ve ticaret gelişmiştir.
 • İlk kez kağıt ve matbaa kullanılmış ve ilk kitap bu dönemde basılmıştır.
 • Uygur alfabesini oluşturmuşlardır.
 • Çav adında kağıt paralar kullanılmıştır.
 • Fresk, minyatür, mimaride eserler vermişlerdir.
 • Sözlü hukuk kurallarını yazıya dökerek ve yazılı ticari sözleşmeler ile hukuk alanında gelişim göstermişlerdir.
 • 840 yılında Kırgızlar tarafından yılmıştır.
KIRGIZLAR (840-1207)
 • Moğol hakimiyetine giren ilk Türk topluluğudur.
 • Yenisey Yazıtları ve Manas Destanı ( dünyanın en uzun destanı) bu dönemde oluşturulmuştur.
AVARLAR (560-805)
 • İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğudur.
 • Orta Asya’da ve Avrupa’da devlet kurmuşlardır.
 • Hristiyanlığı benimsemişlerdir.
 • Slavları askeri yönden etkilemişlerdir.
BULGARLAR 
 • İstanbul’u kuşatan ikinci Türk topluluğudur.
 • Tuna Bulgar Devleti(Hristiyan dini) ve İtil Bulgar Devleti(İslam dini) olarak ikiye ayrılmışlardır.
KARLUKLAR (İlk olarak Çin kaynaklarında 430 yılından bahsedilir, devlet olarak 766-1215)
 • İslam dinini kabul eden ilk Türk boyudur.
 • Göktürk, Uygurlar ve Çin egemenliğinde yaşamışlardır.
 • Tekrar devlet kurmak isteselerde Moğollar tarafından yıkılmıştır ve Moğolların egemenliğine giren ilk Müslüman Türk topluluğudur.
 • Karahanlıların kurulmasında önemli rol almışlardır.
HAZARLAR 
 • Hz. Osman Dönemi’nde İslam ordularına karşı savaşan ilk Türk devletidir.
 • Museviliği benimsemişlerdir.
 • Farklı dinlere hoşgörü ile yaklaşmışlardır.
 • Musevi, Müslüman, Hristiyan ve Şaman dinlerinden oluşan bir kurul ile yargı sistemi oluşturmuşlardır.
 • Türk devletlerinde paralı askerlik ilk kez bu dönemde görülmüştür.
PEÇENEKLER
 • Devlet kurmayı başaramamışlardır.
 • Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapmışlardır.
 • 1071 Malazgirt Savaşı sırasında Türk ordusunun safına geçmiştir.
KIPÇAKLAR (KUMANLAR)
 • Ruslarla mücadele etmişlerdir.
 • Dede Korkut Hikayeleri’nde ve İgor Destanı’nda, yaptıkları savaşlar konu olarak yer almıştır.
 • Codex Cumanicus adında sözlükleri vardır.
OĞUZLAR
 • Oğuzlar, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluşunda etkili olmuştur.
 • En kalabalık Türk boyu olan Oğuzlar 24 boydan oluşur.
 • Dede Korkut Hikayelerine konu olmuşlardır.
 • Hristiyan Oğuz Türklerine Uz , Müslüman olan Oğuzlara Türkmen denilmiştir.
MACARLAR
 • Bugün Macaristan olarak hayatlarını sürdürmektedirler.
 • Resmi din olarak Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.
 • Türk tarihi, dili ve kültürü hakkında ilk araştırmalar yapan devlettir.
TÜRGİŞLER
 • Yerleşik hayata geçen ikinci Türk topluluğudur.
 • Orta Asya’da İslamiyet’in yayılmasını engellemişlerdir.
 • Para bastıran ilk Türk devletidir.
AKHUNLAR
 • Çin baskısından kurtulmak için, Hindistan’ın kuzeyine göç ederek Akhun Devleti’ni kurmuşlardır.
 • Hristiyanlığı benimsemişlerdir.
 • Göktürkler ve Sasaniler tarafından yıkılmıştır.


Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları