İSKİTLER (SAKALAR)

 • Bilinen en eski Türk topluluğu olarak kabul edilir.
 • Atı evcilleştiren ilk topluluktur.
 • Madencilikte gelişmişlerdir ve Bozkırın Kuyumcuları adı ile tanınmışlardır.
 • En ünlü kadın hükümdar Tomris bu dönemde yaşamıştır.
 • Önemli eserleri Şu ve Alp Er Tunga destanlarıdır.

ASYA HUN (BÜYÜK HUN) DEVLETİ

 • Bilinen teşkilatlı ilk Türk devleti ve ilk hükümdarı Teoman’dır.
 • Orta Asya’da kurulmuştur.
 • En geniş sınırlarına ve en parlak dönemine Mete Han döneminde ulaşmıştır.
 • Çin Devleti Türk saldırılarından korunmak amacıyla Çin Seddi’ni bu dönemde inşa etmişlerdir.
 • Mete Han Türklerde vatan sevgisinden bahseden ilk hükümdardır.
 • Orta Asya’da Türk boylarını tek bayrak altında toplamışlardır.
 • Devlet meselelerini görüşmek amacıyla kurultay oluşturulmuştur.
 • İlk kez onluk sistem geliştirilmiştir.
 • İlk kez vergilendirme sistemi kurulmuştur.

Kavimler Göçü (375)

 • Asya Hun Devleti parçalandıktan sonra bir kısım Hunların Karadeniz’in kuzeyine gelmeleri ve bu bölgedeki kavimleri göç ettirmeleri Kavimler Göçü olarak adlandırılmıştır.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

 • Avrupa’da derebeylik (feodalite) ortaya çıkmıştır.
 • Avrupa Hun devleti kurulmuştur.
 • Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrıldı.
 • Batı Roma’nın yıkılmasıyla İlk Çağ kapanmış Orta Çağ başlamıştır.

AVRUPA HUN DEVLETİ (375-469)

 • Kavimler Göçü sonucunda Balamir Han tarafından kurulmuştur.
 • Avrupa’da varlık gösteren ilk Türk devletidir.
 • En parlak dönem Atilla zamanında yaşanmıştır.
 • Atilla zamanında Doğu Roma (Bizans) vergiye bağlanmıştır.
I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)
 • Bumin Kağan tarafından kurulmuştur.
 • Başkenti Ötüken’dir.
 • İkili yönetim sistemi ile yönetilmiştir.
 • Kağan Doğu’yu, kardeşi İstemi Yabgu ise Batı’yı yönetmiştir.
 • Devlet en parlak dönemini Mukan Kağan döneminde yaşamıştır.
 • İpek Yolu için Çin, Bizans ve Sasaniler ile mücadele etmiştir.
 • Doğu Göktürk Devleti 630 yılında, Batı Göktürk Devleti ise 659 yılında Çin tarafından yıkılmıştır.
 • Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
Kürşad Ayaklanması (639)
 • Çin esaretine son verip Göktürk Devletini tekrar hayata geçirmek için yapılan bağımsızlık hareketidir.
 • Kürşad yanında 39 arkadaşı ile Çin sarayını basmış, fakat çıkan mücadele sonrasında Kürşad ve arkadaşlarının tümü ölmüştür.
 • Türk tarihinde ilk bağımsızlık mücadelesi olarak bilinir.
II. GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ (682-744)
 • Kutluk Kağan tarafından kurulmuştur. Göktürk Devletini tekrar kurduğu için İlteriş(derleyen, toplayan) unvanını almıştır.
 • Başkenti Ötüken’dir.
 • En parlak dönemini Bilge Kağan döneminde yaşamıştır.
 • Bilge Kağan ülkeyi kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk ile yönetmiştir.
 • İlk alfabe bu dönemde oluşturulmuştur.
 • Yazıyı kullanan ilk Türk devletidir.
 • Orhun Kitabeleri bu dönemde dikilmiştir. Türklerin ilk yazılı kaynaklarıdır.