İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI (Bölüm 1)

EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTarih Konu Anlatımı » İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI (Bölüm 1)
Son Güncellenme Tarihi: 1 Mayıs 2020
Yazar: ÜMİT SANCAR

İSKİTLER (SAKALAR)

 • Bilinen en eski Türk topluluğu olarak kabul edilir.
 • Atı evcilleştiren ilk topluluktur.
 • Madencilikte gelişmişlerdir ve Bozkırın Kuyumcuları adı ile tanınmışlardır.
 • En ünlü kadın hükümdar Tomris bu dönemde yaşamıştır.
 • Önemli eserleri Şu ve Alp Er Tunga destanlarıdır.

ASYA HUN (BÜYÜK HUN) DEVLETİ

 • Bilinen teşkilatlı ilk Türk devleti ve ilk hükümdarı Teoman’dır.
 • Orta Asya’da kurulmuştur.
 • En geniş sınırlarına ve en parlak dönemine Mete Han döneminde ulaşmıştır.
 • Çin Devleti Türk saldırılarından korunmak amacıyla Çin Seddi’ni bu dönemde inşa etmişlerdir.
 • Mete Han Türklerde vatan sevgisinden bahseden ilk hükümdardır.
 • Orta Asya’da Türk boylarını tek bayrak altında toplamışlardır.
 • Devlet meselelerini görüşmek amacıyla kurultay oluşturulmuştur.
 • İlk kez onluk sistem geliştirilmiştir.
 • İlk kez vergilendirme sistemi kurulmuştur.

Kavimler Göçü (375)

 • Asya Hun Devleti parçalandıktan sonra bir kısım Hunların Karadeniz’in kuzeyine gelmeleri ve bu bölgedeki kavimleri göç ettirmeleri Kavimler Göçü olarak adlandırılmıştır.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

 • Avrupa’da derebeylik (feodalite) ortaya çıkmıştır.
 • Avrupa Hun devleti kurulmuştur.
 • Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrıldı.
 • Batı Roma’nın yıkılmasıyla İlk Çağ kapanmış Orta Çağ başlamıştır.

AVRUPA HUN DEVLETİ (375-469)

 • Kavimler Göçü sonucunda Balamir Han tarafından kurulmuştur.
 • Avrupa’da varlık gösteren ilk Türk devletidir.
 • En parlak dönem Atilla zamanında yaşanmıştır.
 • Atilla zamanında Doğu Roma (Bizans) vergiye bağlanmıştır.
I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)
 • Bumin Kağan tarafından kurulmuştur.
 • Başkenti Ötüken’dir.
 • İkili yönetim sistemi ile yönetilmiştir.
 • Kağan Doğu’yu, kardeşi İstemi Yabgu ise Batı’yı yönetmiştir.
 • Devlet en parlak dönemini Mukan Kağan döneminde yaşamıştır.
 • İpek Yolu için Çin, Bizans ve Sasaniler ile mücadele etmiştir.
 • Doğu Göktürk Devleti 630 yılında, Batı Göktürk Devleti ise 659 yılında Çin tarafından yıkılmıştır.
 • Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
Kürşad Ayaklanması (639)
 • Çin esaretine son verip Göktürk Devletini tekrar hayata geçirmek için yapılan bağımsızlık hareketidir.
 • Kürşad yanında 39 arkadaşı ile Çin sarayını basmış, fakat çıkan mücadele sonrasında Kürşad ve arkadaşlarının tümü ölmüştür.
 • Türk tarihinde ilk bağımsızlık mücadelesi olarak bilinir.
II. GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ (682-744)
 • Kutluk Kağan tarafından kurulmuştur. Göktürk Devletini tekrar kurduğu için İlteriş(derleyen, toplayan) unvanını almıştır.
 • Başkenti Ötüken’dir.
 • En parlak dönemini Bilge Kağan döneminde yaşamıştır.
 • Bilge Kağan ülkeyi kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk ile yönetmiştir.
 • İlk alfabe bu dönemde oluşturulmuştur.
 • Yazıyı kullanan ilk Türk devletidir.
 • Orhun Kitabeleri bu dönemde dikilmiştir. Türklerin ilk yazılı kaynaklarıdır.


Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
Tüm İlanları Gör ❯❯
SON İLANLAR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alacak
Samsun Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak
TCDD 25 Trafik Kontrolörü Alacak
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 40 Sürekli İşçi Alacak