GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜGÜNE
                                SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
               657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 32 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

                                         ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

UNVAN KODUUNVANADEDİÖĞRENİM DURUMUBAŞVURU KOŞULLARI
H-1Hemşire25LisansFakülte veya Yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümü/programı mezunu olmak.
H-2Hemşire5OrtaöğretimSağlık Meslek Liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
E-1Ebe1LisansFakülte veya Yüksekokulların ebelik bölümü/ programı mezunu olmak.
S-1Sağlık Teknikeri1ÖnlisansMeslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi veya Fizyoterapi bölümü/programı mezunu olmak.
TOPLAM32

İlanı ayrıntılı incelemek için tıklayınız.