DİL BİLGİSİ (Yapım Ekleri, Çekim Ekleri)

EğitimAilesi.Com » KPSS Konu AnlatımıTürkçe Konu Anlatımı » DİL BİLGİSİ (Yapım Ekleri, Çekim Ekleri)
Son Güncellenme Tarihi: 1 Mayıs 2020
Yazar: ÜMİT SANCAR

YAPIM EKLERİ

 • Sözcüğün yapısını, anlamını bazen de türünü değiştiren eklerdir. 

İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri:

 • -cı / -cıl /-cık / -er / -daş / -ıncı / -lı / -lık / – sız

yaz-lık, iş-çi, vatan-daş, beş-er, ot-çul…

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri:

 • -ım/ -ı/ -gı/ -gın/ -gan/ -k/ – ak/ -ınç/ -ıcı/ -r/ -t/ -tı/ -ıntı/ -anak/ -ca/ -ga/ -gaç/ -gıç/ -mek/ -me/ -ış/ -an/ -ası/ -mez/ -ar/ -dik/ -ecek/ -mış/ -ip/ -erek

çalış-kan, dur-gun, uç-ak, geç-it, dal-gıç, ye-mek, danış-ma, görül-esi, iç-ecek

İsimden Fiil Yapan Yapım Ekleri:

 • -la/ -l/ -sa/ -ımsa/ -a/ – leş/ -lan/ -ık/ -ar/ -da

temiz-le, su-sa, yaş-a, iyi-leş, ev-len, sar-ar,fısıl-da

Fiilden Fiil Yapan Yapım Ekleri:

 • -t/ ıl/ -ış/ -ın/ -dır/ -ır/ -ar/ -ala

oku-t, kır-ıl, gid-er, eş-ele

ÇEKİM EKLERİ

İsim Çekim Ekleri

 • Ad Durum (Hâl) Ekleri: 

-i (belirtme eki)   /      ev-i
-e (yönelme eki)    /      ev-e
-de (bulunma eki)   /      ev-de
-den (çıkma eki)    /      ev-den

 • Tamlayan Eki: “-ın, -in, -un, -ün”

ev-in, araba-n-ın

 • İyelik Ekleri: Bir varlığın kime ait olduğunu belirtir.

ev-i-m , ev-in, ev-i, ev-i-miz, ev-i-niz, ev-leri

 • Çoğul eki: “-ler, -lar”

ev-ler, ağaç-lar

Fiil Çekim Ekleri

 • Kişi Ekleri: gör-dü-m, gör-dü-n, al-dı, var-dı-k, bak-tı-nız, git-ti-ler
 • Kip Ekleri ve Ek Eylemler: -miş, -se, -di, meli, -yor, -e, -r
 • Ek Eylem: -idi, -imiş, -ise, -dir

al-mış-tı-m    (mış: Kip eki/ tı: Ek eylem/ m: Kişi eki)

 • İlgi Zamiri: -ki

Benim-ki, senin-ki, Sizin-ki


Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları