CUMHURBAŞKANI SEÇİLME, GÖREV VE YETKİLERİ

EğitimAilesi.Com » Adalet Bakanlığı Mülakat Notları » CUMHURBAŞKANI SEÇİLME, GÖREV VE YETKİLERİ
Son Güncellenme Tarihi: 1 Mayıs 2020
Yazar: ÜMİT SANCAR
cumhurbaşkanı seçilme, cumhurbaşkanı görevleri

Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer. Görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yasama ile ilgili olanlar:
 1. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM açılış konuşmasını yapmak veya TBMM’ni gerektirdiğinde toplantıya çağırmak,
 2. Yasaları yayımlamak veya yasaları yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne geri göndermek,
 3. Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
 4. Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM İçtüzüğü’nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa’ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak,
 5. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
 • Yürütme alanına ilişkin olanlar:
 1. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
 2. Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
 3. Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu’nu Başkanlığı altında toplamak,
 4. Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
 5. TBMM adına TSK’nin Başkomutanlığını temsil etmek ve TSK’nin kullanılmasına karar vermek,
 6. Genelkurmay Başkanı’nı atamak,
 7. MGK’nu toplantıya çağırmak ve MGK’na başkanlık etmek,
 8. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek KHK çıkarmak,
 9. Kararnameleri imzalamak, 
 10. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
 11. Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini, Başkanını atamak ve bu Kurul’a inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
 12. Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek ve üniversite rektörlerini seçmek,
 • Yargı ile ilgili olanlar:
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini seçmek.


Etiketler: , , , , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları