Ceza infaz kurumlarında görev yapan cezaevi katibi ile infaz ve koruma memurunun sicil ve disiplin amirleri mülakatlarda sıkça sorulan sorulardan bir tanesidir. Bu nedenle kesinlikle bilmemiz gerekir öyle ki sadece mülakat için değil eğer bir mesleğe aday olacaksak o meslek hakkında önemli olan bilgileri bilmemiz gerekir. Peki sicil amiri ve disiplin amiri nedir?

Sicil amiri: Personelin kişilik ve çalışmalarını değerlendirmek için sicil raporu düzenleme yetkisine sahip olan amirdir.

Disiplin amiri: Disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış amirdir.

Cezaevi katibi ile infaz ve koruma memurunun sicil amirleri:

  • Müdürlük Teşkilatı Bulunan Kurumlarda cezaevi katibi ile infaz ve koruma memurunun sicil amirleri: 1. sicil amiri ‘ Cezaevi 2. Müdürü’, 2.sicil amiri ‘ Cezaevi Müdürü’.
  • Müdürlük Teşkilatı Bulunmayan Kurumlarda cezaevi katibi ile infaz ve koruma memurunun sicil amirleri: 1.sicil amiri ‘İdare Memuru’, 2.sicil amiri ‘Bağlı Cumhuriyet Savcısı’.
  • İdare Memuru Olmayan Kurumlarda cezaevi katibi ile infaz ve koruma memurunun sicil amirleri: 1.sicil amiri ‘Görevli İnfaz ve Koruma Başmemuru veya İnfaz ve Koruma Memuru’, 2.sicil amiri ‘Bağlı Cumhuriyet Savcısı’.
Cezaevi katibi ile infaz ve koruma memurunun disiplin amirleri:
  • Müdürlük Teşkilatı Bulunan Kurumlarda cezaevi katibi ile infaz ve koruma memurunun disiplin amirleri: Disiplin amiri ‘Cezaevi 2. Müdürü’, üst disiplin amiri ‘Cezaevi Müdürü’.
  • Müdürlük Teşkilatı Bulunmayan Kurumlarda cezaevi katibi ile infaz ve koruma memurunun disiplin amirleri: Disiplin amiri ‘İdare Memuru’, üst disiplin amiri ‘Bağlı Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Savcısı’.
  • İdare Memuru Bulunmayan Kurumlarda cezaevi katibi ile infaz ve koruma memurunun disiplin amirleri: Disiplin amiri ‘Bağlı Cumhuriyet Savcısı’, üst disiplin amiri ‘Bağlı Cumhuriyet Başsavcısı’.