ilk kanunlar, tbmm

  • Ağnam Vergisinin Arttırılması Kanunu ( 1. TBMM’nin çıkardığı ilk kanundur.)
  • Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Çıkan isyanları bastırmak için çıkarılmıştır.)
  • Firariler Kanunu (Asker kaçaklarını önlemek için alınmış bir tedbirdir)
  • Teşkilat-i Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)
  • İstiklal Mahkemeleri Kanunu (Üyeleri meclis içinden seçilir ve temyiz yolu kapalıdır.)