Batman Üniversitesi İç Denetçi Alacak

EğitimAilesi.Com » ilan » Batman Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Son Güncellenme Tarihi: 19 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Batman Üniversitesi 1 İç Denetçi alımı yapacağını duyurdu. Duyuruya göre başvurular 19.10.2021-02.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Batman Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ilanı şu şekilde:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:
İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 1. (birinci) dereceli, 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.

1 – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası” na sahip olmak,
c) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak
d) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

2 – BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ:

Başlangıç Tarihi : 19.10.2021
Son Başvuru Tarihi : 02.11.2021
Adayların müracaatlarını aşağıda açık adresi bulunan “Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı”na şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Başvuru Adresi: Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası 1. Kat BATMAN
Tel : 0488 21735 65 – 217 37 04
E-posta : pesonel@batman.edu.tr

3 – BAŞVURU BELGELERİ:

1) Başvuru Dilekçesi
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi
4) Kamu İç Denetçi Sertifikasının aslı veya onaylı sureti (İstenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
5) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İDKK’na sertifika başvurusunda kullanılan)
6) Lisans Diploması, Mezuniyet Belgesi veya denklik belgesi fotokopisi (İstenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
7) HİTAP hizmet belgesi (e-Devletten ya da çalıştığı kurumdan onaylı alınacaktır.)
8) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı veya aslı)
9) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınacaktır)
10) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

4 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Müracaat edenlerin ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde adayların;
* Kamu İç Denetçi Sertifika Puanının % 50’sinin,
* Yabancı Dil Sınav Puanının % 30’nun,
* Lisans Mezuniyet Notunun (100’lük sisteme göre) % 20’sinin (YÖK not dönüşüm tablosundaki 100’lük sisteme göre) Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Personel Daire Başkanlığının web sayfasında (https://batman.edu.tr/Birimler/personel) ilan edilecektir.
* Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)’dan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan adaylar sıralamadan çıkarılacaktır.
* Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.
* Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri yine kurumsal web sayfamızda duyurulacaktır.
* Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 iş günü içerisinde (https://batman.edu.tr/Birimler/personel) adresinden ilan edilecektir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
* “Mülakata Çağrılacak Aday Listesi”nde belirtilen vakitte mülakat yerinde bulunmayan adaylar, mülakat hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
İLANEN DUYURULUR.

Daha detaylı bilgi için lütfen Batman Üniversitesi web sayfasını ziyaret ediniz.


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları