Artvin Çoruh Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

EğitimAilesi.Com » ilan » Artvin Çoruh Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncellenme Tarihi: 31 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR

Artvin Çoruh Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Duyuruya göre başvurular 01-10 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. İlgili duyuru şu şekilde:

Kaynak: Resmi Gazete,

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak için sözleşmeli personel alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

Sözleşmeli Pozisyon Adet Cinsiyet İstenen KPSS Puan Türü Mezuniyet
Büro Personeli 1 2020 KPSS (KPSS) P3-

En az 60 puan

Lisans
Teknisyen (Elektrik) 1 2020 KPSS (KPSS) P93-

En az 60 puan

Ön lisans
Teknisyen (Bilgisayar) 1 2020 KPSS (KPSS) P93-

En az 60 puan

Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

(Silahsız)

8 Erkek 2020 KPSS (KPSS) P93-

En az 60 puan

Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

(Silahsız)

3 Kadın 2020 KPSS (KPSS) P93-

En az 60 puan

Ön lisans
Destek Personeli (Temizlik) 3 2020 KPSS (KPSS) P93-

En az 60 puan

Ön lisans
Destek Personeli (Temizlik) 6 2020 KPSS (KPSS) P94-

En az 60 puan

Orta Öğretim
Destek Personeli (Temizlik/Seracı) 1 2020 KPSS (KPSS) P94-

En az 60 puan

Orta Öğretim
Destek Personeli

(Temizlik/Bahçıvan)

1 2020 KPSS (KPSS) P94-

En az 60 puan

Orta Öğretim
TOPLAM 25 Adet

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular, dijital ortamda 01.11.2021- 10.11.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Artvin Çoruh Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Eksik, yanlış veya hatalı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
 • “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca başvuru şartını taşımak.
 • Yapacağı görev ile ilgili herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığına dair yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu bulunmak (Asıl olarak yerleşen adaylardan istenecektir.)

 

 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir

engeli bulunmamak.

 • Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması. B)Özel Şartlar:

Büro Personeli pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);

 • Maliye, Muhasebe  ve   Denetim   veya   Muhasebe   ve   Finans   Yönetimi   lisans

programlarının herhangi birinden mezun olmak.

 • MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak. Teknisyen (Elektrik) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);
 • Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun

olmak.

 • Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin

geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.

Teknisyen (Bilgisayar) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);

 • Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun
 • Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin

geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Silahsız (8 Erkek/3 Kadın) pozisyonuna başvurabilmek

için;

 • Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programı veya herhangi bir ön lisans programı

mezunu olup geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış olması gerekir.)

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, dış mekânlarda çalışmaya engel hiçbir sağlık sorununun bulunmadığına dair yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu
 • Boy uzunluğu erkekler için 1.70 cm, bayanlar için 1.60 cm’den kısa olmamak. Boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak. (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir)

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvurabilmek için (3 kişi);

 • Herhangi bir ön lisans mezunu
 • Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık

sorunu bulunmadığını belgelendirmek.

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvurabilmek için (6 kişi);

 • Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu
 • Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık

sorunu bulunmadığını belgelendirmek.

Destek Personeli (Temizlik/Bahçıvan) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);

 • Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu
 • Bahçıvanlık veya süs bitkileri alanında sertifika sahibi
 • Bahçıvanlık veya süs bitkileri alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile
 • Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık

sorunu bulunmadığını belgelendirmek

(Alınacak personel Üniversitemiz Botanik Bahçesinin bakım ve temizlik işlerinde

istihdam edilecektir.)

Destek Personeli (Temizlik/Seracı) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);

 • Herhangi bir Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu
 • Seracılık alanında sertifika sahibi
 • Seracılık alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile

 

 • Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık

sorunu bulunmadığını belgelendirmek

(Alınacak personel Üniversitemiz Botanik Bahçesinin bakım ve temizlik işlerinde

istihdam edilecektir.)

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER:

 • Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK dökümü veya hizmet belgesi (E-Devlet

kapısından alınan belge kabul edilecektir.)

 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç

edilmediğine dair adayın yazılı beyanı (Aday, bu hususa ilişkin beyanını belirtecektir.)

 • Büro personeli pozisyonu için MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası veya

Transkript belgesi.

 • Mesleki sertifika istenen pozisyonlar için
 • Fotoğraflı özgeçmiş

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

 • Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz artvin.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P3 KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.
 • Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

 • Yerleştirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları
 • Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
 • Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 • İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 • Personele ödenecek ücret:
Sözleşmeli Pozisyon Sözleşme Ücreti (Brüt)*
Büro Personeli 4.039,38 TL
Teknisyen 4.244,58 TL
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4.523,28 TL
Destek Personeli 3.788,21 TL

* Yukarıda belirtilen sözleşme ücretleri 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenen sözleşme ücretleri olup bu tutara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dâhil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücret belirlenmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. BİLGİ İÇİN:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Adres: Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN

Tel: 0 466 215 10 00 (1081-1082-1088-1089) dahili hatlar

Faks: 0 466 215 10 74 E-posta: personel@artvin.edu.tr Kamuoyuna ilanen duyurulur.

10402/1-1

Daha detaylı bilgi için lütfen üniversitenin web sayfasını ziyaret ediniz.


Etiketler:

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
Tüm İlanları Gör ❯❯
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 Sürekli İşçi Alacakk
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Daimi İşçi Alacak
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak
Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak