Çoğu kişinin merak ettiği bu konu hakkında sizlere yardımcı olmak adına böyle bir yazı ele almak istedim. Şimdi zabıt katibi, icra katibi, cezaevi katibi, mübaşir ile infaz ve koruma memurunun 1.sicil amirleri ile 2. sicil amirleri:

 • Bölge Adliye Mahkemesi Dairelerinde yazı işleri müdürlüğünde görev yapan personelin 1.sicil amiri ‘yazı işleri müdürü’, 2.sicil amiri ‘daire başkanı’.
 • Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında, müdürlüklerde görevli personelin 1.sicil amiri ‘ müdürlüğüne göre,yazı işleri müdürü ya da idari işleri müdürü’, 2.sicil amiri ‘cumhuriyet başsavcı vekili’.
 • Bölge Adliye Mahkemesi Komisyonunda yazı işleri müdürlüğünde görevli personelin 1.sicil amiri ‘yazı işleri müdürü’, 2.sicil amiri ‘komisyon başkanı’.
 • Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığında yazı işleri müdürlüğünde görevli personelin 1.sicil amiri ‘yazı işleri müdürü’, 2.sicil amiri ‘başkan’.
 • İlk Derece Mahkemelerinde görevli zabıt katibi, mübaşir ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personelin 1.sicil amiri ‘yazı işleri müdürü’, 2.sicil amiri ‘mahkeme başkanı veya hakim’.
 • Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevli personelin 1.sicil amiri ‘yazı işleri müdürlüğünde görevli ise yazı işleri müdürü, idari işler müdürlüğünde görevli personel ise idari işler müdürü’, 2.sicil amiri ‘cumhuriyet başsavcı vekili, yokluğunda cumhuriyet savcısı’.
 • İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevli zabıt katibi ile yardımcı hizmetler sınıfındaki görevli personelin 1.sicil amiri ‘ilgisine göre yazı işleri müdürü veya idari işler müdürüdür’, 2.sicil amiri ‘cumhuriyet başsavcısı veya cumhuriyet savcısı’.
 • İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarında görevli zabıt katibi, memur ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personelin 1.sicil amiri ‘ yazı işleri müdürü’, 2.sicil amiri ‘komisyon başkanı’.
 • İcra-İflas Dairelerinde görevli katip ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personelin 1.sicil amiri ‘icra müdürü’, 2.sicil amiri ‘icra mahkemesi hakimi’.
 • Bölge İdare Mahkemelerinde yazı işlerinde görevli zabıt katibi ve mübaşirin 1.sicil amiri ‘yazı işleri müdürü’, 2.sicil amiri ‘mahkeme başkanı’, eğer idare işler müdürlüğünde görevli zabıt katibinin 1.sicil amiri ‘idari işler müdürüdür’ 2.sicil amiri ‘mahkeme başkanıdır’.
 • İdare ve Vergi Mahkemelerinde görevli zabıt katibi ile mübaşirin 1.sicil amiri ‘yazı işleri müdürü’, 2.sicil amiri ‘mahkeme başkanı’.
 • Adalet Komisyonlarında görevli zabıt katibinin 1.sicil amiri ‘yazı işleri müdürü’, 2.sicil amiri ‘komisyon başkanı’.