Önceki yayınımızda zabıt katibi ve mübaşirin sicil amirlerini vermiştik. Zabıt katibi, icra katibi ve mübaşirin disiplin amirleri de hemen hemen aynıdır. Sicil amirleri sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz. 
Adli Yargı Teşkilatında görevli zabıt katibi, icra katibi ve mübaşirin disiplin amirleri:
 • Bölge Adliye Mahkemesi Dairelerinde yazı işleri müdürlüğünde görev yapan personelin disiplin amiri ‘yazı işleri müdürü’, üst disiplin amiri ‘daire başkanı’.
 • Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında, müdürlüklerde görevli personelin disiplin amiri ‘ müdürlüğüne göre,yazı işleri müdürü ya da idari işleri müdürü’, üst disiplin amiri ‘cumhuriyet başsavcısı veya vekili’.
 • Bölge Adliye Mahkemesi Komisyonunda görevli personelin disiplin amiri ‘yazı işleri müdürü’, üst disiplin amiri ‘komisyon başkanı’.
 • Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığında görevli personelin disiplin amiri ‘yazı işleri müdürü’, üst disiplin amiri ‘başkan’.
 • İlk Derece Mahkemelerinde görevli zabıt katibi, mübaşir ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personelin disiplin amiri ‘yazı işleri müdürü’, üst disiplin amiri ‘mahkeme başkanı veya hakim’.
 • Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevli personelin disiplin amiri ‘yazı işleri müdürlüğünde görevli ise yazı işleri müdürü, idari işler müdürlüğünde görevli personel ise idari işler müdürü’, üst disiplin amiri ‘cumhuriyet başsavcı vekili, yokluğunda cumhuriyet savcısı’.
 • İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarında görevli zabıt katibi ile yardımcı hizmetler sınıfındaki görevli personelin disiplin amiri ‘ilgisine göre yazı işleri müdürü veya idari işler müdürüdür’, üst disiplin amiri ‘cumhuriyet başsavcısı veya cumhuriyet savcısı’.
 • İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarında görevli zabıt katibi, memur ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personelin disiplin amiri ‘ yazı işleri müdürü’, üst disiplin amiri ‘komisyon başkanı’.
 • İcra-İflas Dairelerinde görevli katip ve yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil diğer personelin disiplin amiri ‘icra müdürü’, üst disiplin amiri ‘icra mahkemesi hakimi’.
 • Bölge İdare Mahkemelerinde yazı işlerinde görevli zabıt katibi ve mübaşirin disiplin amiri ‘yazı işleri müdürü’, üst disiplin amiri ‘mahkeme başkanı’, eğer idare işler müdürlüğünde görevli ise zabıt katibinin disiplin amiri ‘idari işler müdürüdür’ üst disiplin amiri ‘mahkeme başkanıdır’.
 • İdare ve Vergi Mahkemelerinde görevli zabıt katibi ile mübaşirin disiplin amiri ‘yazı işleri müdürü’, üst disiplin amiri ‘mahkeme başkanı’.
 • Adalet Komisyonlarında görevli zabıt katibinin disiplin amiri ‘yazı işleri müdürü’, üst disiplin amiri ‘komisyon başkanı’.